Nova Poesía Guitírica

Grupo poético creado no XXV cabodano do pasamento de Xosé María Díaz Castro para promover Guitiriz e parroquias como concello poético. NPG Nova Poesía Guitirica é un grupo de poetas heteroxeneo en estilos pero homoxéneo en obxectivos e compromiso.

É unha iniciativa de Brandán Comunicación e o Colectivo Egeria destinada a publicar obras de temática diversa, tanto publicadas como inéditas para ofrecelas a un público ao que poden interesar, e que doutro xeito non tería acceso a elas.

ENTRAR

Contacta

  • Brandán Comunicación
    Colectivo Egeria
    C/Montero Ríos, 60-62 - 1ºD

    27002 - Lugo (Spain)

  • +34 676 456 461
  • correo@egeria.gal